https://www.gov.pl/web/bip 17 788 62 00 | biuro@pinb.mielec.pl A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Witamy Serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu jako organ administracyjny, powo艂any jest do realizacji zada艅 okre艣lonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020 roku Dz. U.2020.1333 z pó藕n. zm.).

Do jego kompetencji nale偶膮 zadania okre艣lone w art. 83 ust. 1 powo艂anej ustawy, która brzmi:

Do w艂a艣ciwo艣ci powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji nale偶膮 zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mielcu wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu z siedzib臋 w Mielcu, przy ul. Wyspia艅skiego 6 

 

PINB W MIELCU INFORMUJE, 呕E UDOST臉PNIANIE DOKUMENTACJI STRONOM W RAMACH PROWADZONYCH POST臉POWA艃 MO呕LIWE JEST JEDYNIE PO WCZE艢NIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU OSOBI艢CIE W SEKRETARIACIE PINB W MIELCU LUB TELEFONICZNIE.

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

 

Dane adresowe: Kontakt: Godziny urz臋dowania:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu

ul. Wyspia艅skiego 6

39-300 Mielec

Telefon: (17) 788 62 00,

(17) 780 05 63;

FAX:(17) 788 62 00;

E-mail: biuro@pinb.mielec.pl

Poniedzia艂ek: 8:00 - 16:00

Wtorek, 艢roda,

Czwartek, Pi膮tek:

7:30 - 15:30

 Rejestr zmian Drukuj
Opublikowa艂: PINB MIELEC
Data dokumentu: 26.01.2024
Autor dokumentu: Dariusz R偶any
Dokument z dnia: 26.06.2017
Liczba wy艣wietle艅: 142 483