https://www.gov.pl/web/bip 17 788 62 00 | biuro@pinb.mielec.pl A A A K
SmodBIP

/ Godzina

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mielcu DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Data publikacji:

22.09.2022

W zwi─ůzku z rozpocz─Ötym okresem grzewczym i wyst─Öpowaniem niskich temperatur oraz maj─ůc na uwadze cz─Öste przypadki zatru─ç tlenkiem w─Ögla przypomina si─Ö w┼éa┼Ťcicielom i zarz─ůdcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowi─ůzku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pó┼║n. zm.), a w szczególno┼Ťci o konieczno┼Ťci sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.

Przypomina si─Ö równie┼╝ o obowi─ůzku bezzw┼éocznego usuwania wszystkich nieprawid┼éowo┼Ťci, które mog┼éyby spowodowa─ç zagro┼╝enie ┼╝ycia lub zdrowia ludzi, bezpiecze┼ästwa mienia b─ůd┼║ ┼Ťrodowiska np. po┼╝ar, wybuch, zatrucie gazem albo pora┼╝enie pr─ůdem elektrycznym.

Jednocze┼Ťnie przypomina si─Ö, ┼╝e kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadza─ç, w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, osoby posiadaj─ůce kwalifikacje mistrza w rzemio┼Ťle kominiarskim b─ůd┼║ osoby posiadaj─ůce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno┼Ťci, natomiast w odniesieniu do kominów przemys┼éowych, kominów wolno stoj─ůcych oraz kominów i przewodów kominowych, w których ci─ůg kominowy jest wymuszony prac─ů urz─ůdze┼ä mechanicznych - wy┼é─ůcznie osoby posiadaj─ůce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno┼Ťci.

Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych mog─ů przeprowadza─ç osoby posiadaj─ůce w┼éa┼Ťciwe uprawnienia budowlane lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä, instalacji oraz sieci gazowych.

Kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane), a kto niew┼éa┼Ťciwie utrzymuje i u┼╝ytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej ni┼╝ 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrol─Ö wykonywania powy┼╝szych obowi─ůzków prowadz─ů organy nadzoru budowlanego.


Autor: PINB MIELEC
Publikacja dnia: 22.09.2022

Ilo┼Ť─ç ods┼éon: 260
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualno┼Ťci