https://www.gov.pl/web/bip 17 788 62 00 | biuro@pinb.mielec.pl A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Wersja archiwalna z dnia 28.06.2017, zobacz aktualn膮 wersj臋 tej strony.
Powodu zmiany: Aktualizacja

Przyjmowanie skarg i wniosk贸w


W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mielcu przyj臋cia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywaj膮 si臋 codziennie w godzinach pracy tj.:


od poniedzia艂ku do pi膮tku od godz. 7:30 do godz. 15:30,

Skargi i wnioski do Inspektoratu mo偶na sk艂ada膰 w nast臋puj膮cy sposób:

- pisemnie,
- faksem,
- ustnie do protoko艂u,
- drog膮 elektroniczn膮 na adres elektronicznej skrzynki podawczej urz臋du


Skargi i wnioski, które wp艂ywaj膮 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mielcu rozpatrywane s膮 w terminach okre艣lonych w Kodeksie post臋powania administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawieraj膮ce imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnosz膮cego pozostawia si臋 bez rozpatrzenia (§ 8 ust. 1 rozporz膮dzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U.2002.5.46 z pózn. zm.).Rejestr zmian Drukuj
Opublikowa艂: Pawe艂 Paku艂a
Data dokumentu: 28.06.2017
Autor dokumentu: Agata 艁臋pa
Dokument z dnia: 27.06.2017
Liczba wy艣wietle艅: 2 297